A saját adatainkat a Felhasználók menü Saját adatlap pontja alatt módosíthatjuk. Ez az opció az összes szerepkör számára elérhető. A Saját adatlap opciói lényegében megegyeznek Felhasználó módosítása alatt látható lehetőségekkel, így ennek bemutatásától itt eltekintünk. A saját adatok és más felhasználó adatainak módosítása között az egyetlen különbség, hogy a felhasználó nem tudja módosítani a saját szerepkörét. Ez logikus is, hiszen a szerepköröket kizárólag az adminisztrátorok módosíthatják, viszont ha valaki elvenné saját magától az adminisztrátori jogosultságot, azzal értelemszerűen a módosításhoz szükséges jogosultságot is megvonná magától, így idézve elő paradox helyzetet.