A WordPress egy olyan csodálatos, ezermester-eszközként bárki számára ingyenesen elérhető szoftver, amellyel bárkinek lehetősége van egyszerű email-írói képességekkel is egy ragyogó honlap, blog, vagy éppen portálrendszer kialakítására. Letöltését követően 5 perc alatt elkészíthető vele egy saját weboldal, így egyszerre munkaeszközzé, szórakozássá és a tanulás kiapadhatatlan forrásává válik.

A WordPress egy ingyenes és nyílt forráskódú (PHP és MySQL alapú) tartalomkezelő rendszer. A WordPress számtalan funkciót magába foglaló, modulárisan felépített publikációs platform. Többek között ennek a modularitásnak köszönheti a népszerűségét. A világ top 1 millió weboldalából 16,7% WordPress alapú (forrás Alexa) és az új weboldalak 22%-a készül WordPress-el. A WP a legnépszerűbb tartalomkezelő rendszer ma az interneten!

A WordPress, ugyanúgy, mint a szoftverek túlnyomó többsége, angol nyelven kerül kiadásra, és lelkes, önkéntesek serege fordítja saját anyanyelvére. Talán nem is kellene megemlítenünk, hogy miért fontos a WordPress, vagy bármely’ más idegen nyelven megjelent termék honosítása, de elkerülhetetlen, hogy erről is említést tegyünk:

 • a felhasználóknak, a látogatóknak teljesen természetes igényük, hogy mind a tartalmat, mind a kezelőfelületet saját anyanyelvükön láthassák
 • a szakszerű, lelkiismeretes fordítással kézen fogva vezetjük a felhasználókat az egyes lépések között (pl. egy internete vásárlás fizetési feltételeire gondoljunk)
 • a kezdő WordPress-felhasználó a fordításon keresztül kaphat segítséget a honlap építéséről, beállításáról, kezeléséről
 • a fordítások ugrásszerűen növelik a WordPress népszerűségét, elterjedését

Lehetne még boncolgatni a honosítások, fordítások mellett (és ellen) szóló érveket, de ebben a dokumentumban nem lenne sok értelme; itt már elhatároztuk, hogy a WordPress magyar nyelven fog megszólalni, már „csupán” annyi a kérdés, hogy miként tegyük, mik lesznek a WordPress magyar nyelvre történő fordításának irányelvei.

 1. A WordPress Magyarország Közösség fordítói csapata

A WordPress támogatói oldalak eredője mindig is a KÖZÖSSÉG szó, illetve ennek a szónak a jelentéstartalma. A WordPress Magyarország a kezdetektől fogva, a létezésétől kezdődően elutasított minden erőszakos fellépést, vulgarizmust, egymás bántását, kirekesztést, megosztást – a WordPress Magyarország maga a nyugalom szigete.

Itt minden a Közösségért van, a Közösség saját magának teremti meg a közös munka körülményeit. Mint minden közösségnek, a WordPress Magyarországnak is vannak vezetői, ha úgy tetszik: hangadói, akik a közös akaratnak megfelelő fazont adják. A magyar nyelvű fordítást, már hosszú évek óta egy szűk körű, ámde rendkívül lelkes CSAPAT szervezi Lakatos Zsolt (DjZoNe) vezetésével, és időnként – jellemzően: kampányszerűen – egy maréknyi segítővel.

Bárki, bármikor csatlakozhat a fordítói csapathoz, akár teljes átfogó munkákkal, akár csak egy kis gyűszűnyi bővítmény fordításával, de az is segítség, ha kellően sok ember ad egyenként 2-3 sornyi fordítást a közösségnek.

1.1  A WordPress Magyarország Közösség hivatalos fordítói oldala

GlotPress a neve annak az internetes felületnek, ahova bárki csatlakozhat (akár csak a fordításokat akarja megtekinteni és letölteni, akár fordítóként kíván csatlakozni), bármely pillanatban. A GlotPress felületen keresztül történik a wordpress.org projektjeinek hivatalos fordítása. A látogató (vendég) megtekinthető az egyes projektek fordítási állapotát, és saját gépére mentheti (exportálhatja) a .po illetve a .mo fájlokat. Awordpress.org oldalon regisztráló látogató a regisztrált nevével a GlotPress felületre lépve automatikusan közreműködő státuszba kerül, ami azt jelenti, hogy közvetlenül végezhet fordítási munkákat az általa tetszőlegesen kiválasztott projekten, tetszőleges mennyiségben, tetszőleges időtartamban.

A GlotPress felületén végzett fordítói munkákat az úgynevezett validátorok hagyják jóvá, teszik elérhetővé minden felhasználó számára, kellően rövid határidőben.

1.2 A WordPress Magyarország Közösség számára végzett egyéni fordítások

A WordPress bőséges képességeit alkotók tíz- és százezrei bővítik nap mint nap; sablonok (themes), bővítmények (plugins), kiegészítők (add-ons), widgetek hada szolgálja a WordPress képességeinek folyamatos bővítését, és mindezek között számolatlanul találhatunk olyanokat, amelyek majdnem minden felhasználó szívesen használ (pl. NextGenGallery, UserOnline, Sitemap generator, Akismet, stb.).

Teljesen érthető módon, a kapacitások teljes lekötöttsége okán sem tudja ezen alkalmazások fordítását elvégezni a fordítói csapat, sőt, legtöbbször ezek egyedi igények nyomán bukkannak elő, és terjednek, mint a kanyaró. J

Ha valaki úgy gondolja, hogy számára hasznos egy kiegészítő, vagy tetszetős egy sablon, amikor használatba veszi, akkor az alapbeállításokon túl az első feladatai közé tartozik, hogy a látogatói számára biztosítja ezek magyar felületét is, azaz: elvégzi a fordítást.

Egy igazi közösségi ember számára teljesen helyén- és rendjén való az, ha már kapta a Közösségtől a csodálatos WordPress rendszert, adjon is érte valamit a Közösségnek, és így, vagy úgy, de megosztja a fordítást a Közösség más tagjaival is.

Minden kedves felhasználót bíztatunk arra, hogy küldje be saját fordítását a fordítói csapatnak! Amennyiben a megfogalmazott fordítási alapelveknek megfelel, a fordítást közkincsé tesszük.

2.     A WordPress Magyarország Közösség fordítási irányelvei

A fordítói csapat nem kívánja ismét feltalálni a meleg vizet a fordítás metodikájával kapcsolatban, mindössze olyan kérdésekben kíván állást foglalni, amelyeket más honosító csapatok nem fogalmaztak meg, illetve több lehetőséget is ajánlanak, amelyekből mi kiválasztottuk azt, ami a fordítások során egyértelműen azonosítja a WordPress fordítási elvárásokat.

Legfőbb irányelvünk: A WordPress felhasználói tábora viszonylag „csekély”, nagyjából az egész bolygónkat jelenti, és ezen belül a magyarországi minden rendű és rangú felhasználót és alkalmazót. J Ebből a megállapításból kiindulva úgy döntöttünk, hogy fordításaink során egyszerre szólunk minden felhasználói réteghez:

 • kerüljük a tegeződést,
 • kerüljük a magázódást és önözést
 • igyekszünk a tegezés és magázás közötti arany középutat tartani
 • a fordítási stílus elsősorban a látogatót kézen fogva vezető személytelen,
 • ahol nincs lehetőség a személytelen stílus használatára, ott a többes szám első személyt használjuk

Példaszerűen:

Tegező verzió:

 • Válassz egyedi hátteret!
 • Ha szeretnél hozzászólni, akkor előbb regisztrálj!

Magázó verzió:

 • Válasszon egyedi hátteret
 • Ha szeretne hozzászólni, kérjük, előbb regisztrálja magát!

WordPress-verzió:

 • Válasszunk egyedi hátteret.
 • Hozzászólás írásához regisztráció és bejelentkezés szükséges.

Itt hívjuk fel a figyelmet még egy fontos dologra: ne kiabáljunk a felhasználóval! – magyarán szólva, csak az igazán elkerülhetetlen esetekben használjunk felkiáltójelet a mondat végén, tegyünk úgy, mint egy navigációs program – nem kiabálunk rá a vándorra, hanem nyugodtan, érthetően mondjuk el, hogy merre forduljon.

2.1 A WordPress Magyarország Közösség fordítási alapstílusai

2.1.1 Theme(s), plugin(s), widget(s), add-on(s), post(s), comment(s) és társaik azaz, az alapszavak, alapkifejezések

„Once upon a time…”, azaz „Egyszer volt, hol nem volt…”, volt egy WordPress fordítás, amelynek létrehozói úgy gondolták, hogy összeszednek minden elérhető fordítást, összevetik más hasonló rendszerekkel, kigyomlálják a magyartalan kifejezéseket, egyértelműsítik a félreérthető fogalmakat, végigvezetik a változásokat azonos stílusban a teljes hivatalos wordPress-rendszeren, és a továbbiakban ez az új fordítás képezi mindenek alapját a WordPress világában. Felesleges most már arról beszélni, hogy minden lehetséges döntésük akkoron a létező leghelyesebb volt-e, a lényeg az, hogy egy adott kifejezés eseten ma már mindenki ugyanarra a fogalomra vagy műveletre gondol, ezért ezeket a kifejezéseket, szavakat megtartjuk, használjuk, erre kérjük fordítóinkat is:

theme sablon plugin bővítmény
post bejegyzés comment hozzászólás
author szerző in category kategória
tag címke permalink közvetlen hivatkozás
user felhasználó account felhasználói fiók
custom field egyedi mező article bejegyzés
entry bejegyzés published közzétéve
archive összes bejegyzés trash lomtár
trackback visszakövetés pingback visszajelzés
home page kezdőlap front page főoldal
sidebar oldalsáv footer lábrész
header fejrész breadcumb navigáció
add-on kiegészítő enable bekapcsolás
disable kikapcsolás site honlap
page oldal single page bejegyzés
admin adminisztrátor activate bekapcsolás
deactivate kikapcsolás network hálózat
aside széljegyzet gallery képtár
link hivatkozás image kép
quote idézet video videó
status állapot audio audió
chat chat

2.1.2 Dátumok, írásjelek, idézetek, és egyéb hasznosságok

Dátumok:  A fordításoknál mindig a rövid és magyar dátumverziót használjuk, mert ennek használata esetén nagy a valószínűsége, hogy valamennyi használt sablonnál el fogunk férni, nem fogjuk széttolni az oldalt.

Az ajánlott, helyes dátumformátum: Y-m-d | Megjelenése: 2013-01-03 (Ugyancsak elfogadható a Y.m.d formátum is, melynek megjelenése: 2013.01.03.)

Időpontok:   A dátumhasználat analógiájára, itt is a rövid forma legyen előnybe részesítve.

Az ajánlott, helyes időformátum: H:i | Megjelenése: 14:12 (24-órás megjelenési forma)

Írásjelek használata:

Idézőjel:       Idézőjeleknek helyes használata (UTF-8): „idézet”. Tehát, a kezdésnél alul –  „ –  van a nyitó idézőjel, zárásnál felül – ” – van a záró idézőjel.

Double low-9 quotation mark                    Karakterkód: 201E   Windows billentyű: Alt + 0132            „

Right double low9 quotation mark           Karakterkód: 201D  Windows billentyű: Alt + 0148            ”

Vessző:          A helyesírási szabályzat szerint, ha az és, vagy, s és meg kötőszó két azonos szerepű mondatrész között áll, akkor előtte nem található vessző. Kötelező azonban a vessző kitétele, ha a kötőszó két tagmondat határán található. Az illetve szó előtt mindig van vessző.

A vessző helyes használata úgy történik, hogyszóvég_vessző_szóköz_következő szó

Kötőjel:          Használható

 • bizonyos esetekben toldalékolás;
 • egyes szóösszetételek határának;
 • tulajdonnevek képzőszerű utótagjainak kötésének;
 • elválasztás (számítógépen hagyományos kötőjel begépelésével egyébként nemhasználjuk);
 • hozzávetőleges számintervallumok jelölésére.

A kötőjel helyes használata úgy történik, hogy szóvég_nincs_szóköz_kötőjel. A kötőjel a számítógép billentyűzetén megtalálható: –

Nagykötőjel: 

 • Viszonylatok, valamettől valameddig viszonyt kifejező szókapcsolatok, intervallumok jelölésére
 • Két vagy több nép, nyelv vagy tulajdonnév kapcsolatának kifejezése
 • Géptípusok betű- és számjelzése közé

Gondolatjel:

A gondolatjel formailag az elé és mögé tapadó szóközben tér el a nagykötőjeltől. A brit tipográfiából ismert kvirtmínuszt (—) nem használjuk.

Használható:

 • bizonyos mértékig elkülönülő gondolatsorok elválasztására, a mondatvégi írásjelt követően
 • közbevetés – melyet vesszőkkel vagy zárójelekkel is keretezhetünk – jelölésére
 • idézetek, párbeszédek szedésére

EN DASH                   Karakterkód: 2013   Windows billentyű: Alt + 0150           –

Tulajdonnevek:        Nem fordítjuk magyarra a külföldi tulajdonneveket! Vegyük tudomásul – bármennyire is csábító, beszédes neve van egy programnak, bővítménynek, sablonnak stb. -, egészen egyszerűen nem fordítjuk le. Úgy hagyjuk, ahogyan van. Ha valakit úgy hívnak, hogy Nagy János, akkor úgy is fog bemutatkozni, nem pedig John Big-ként – és ez fordítva is igaz. Tartsuk tiszteletben a tulajdonneveket. ;)

2.1.3 A WordPress Magyarország további általános irányelvei

Korábban már elmondtuk, hogy nem kívánjuk feltalálni a meleg vizet, sőt, annyira fejlettek vagyunk, hogy a csőben sem kutatjuk a lyukat. J Mindenkinek, aki fordításra adja a fejét, nagyon sok szeretettel ajánljuk figyelmébe

3. A WordPress Magyarország közösség fordítási tanácsai

Mi teljesen komolyan gondoljuk, és ezért terjesztjük azt a gondolatot, hogy néhány képességgel és tudással bárkiből lehet WordPress-fordító; nem a Nyomorultakműfordítását kell elvégezni annak, aki segíteni szeretne a Közösségnek, hanem egy viszonylag szűk nyelvi területet felölelő, szabad szoftvert, vagy annak kiegészítőjét.

A szűk nyelvi terület esetünkben annyit jelent, hogy pl. egy-egy sablon, vagy bővítmény, vagy kiegészítő szókincs készlete nem valami eszet-veszejtő mennyiség, sőt, viszonylag azonos körben mozognak.

 Az elfogadható, normális minőségű fordításhoz – szerintünk – az alábbiakra van szükség:

 •  megbízhatóan stabil, legalább alapfokú angol nyelvtudás, legalább 1000-1500 szavas szókinccsel
  (Nem kell, hogy folyékonyan tudjál beszélni, vagy megérteni a CNN-híreit, Shakespeare verseiből sem kell tudni elmondani egyet sem, nem baj, ha a kiejtésen olyan borzalmas, hogy egy angol dokkmunkás halálra röhögné rajta magát. Elegendő, ha egy angol pubban a sörrendelésedre sört hoznának ki neked, és biztonsággal olvasod az Oxford Bookworms Library Stage 3 (1000 szavas szókincs), vagy Stage 4 (1400 szavas szókincs) kiadványait. )
 •  kitartás, szorgalom, figyelem – ezek nélkül ne is állj neki fordítani, mert nem lesz sikerélményed
  (Nagyon sok bővítményt, sablont és egyéb kiegészítést olyan lelkes számítástechnikában – természetesen – jártas önkéntesek készítenek, akik szintén hadilábon állnak a beszélt angollal, vagy egyszerűen egy óhéber-szuahéli-szingaléz-angol-szleng nyelvjárást ismernek csak. Vagy, ennyire nem is kell messze menni, pl. egy francia angolját hamar felismered, ha eleget fordítasz már; ha máshonnan nem, arról biztosan, hogy kitépkedted a saját hajadat egy-egy veretes nyelvi fordulat láttán. Nos, ha ő megtudta írni, akkor te le tudod fordítani! )
 • 2 db különböző angol-magyar szótár, 1 db szlengszótár, 1 db Oxford angol értelmező szótár és 1 db angol-magyar informatikai fordítói szótár
  legyen mindig a kezed ügyében (ha jól tudsz angolul, akkor azért, hogy ne billegjen a monitor, vagy az asztal), természetesen még hasznosabb, ha mindenféle online szótárat is beállítasz a hadrendbe, az egyik csak megmondja a frankót…
 • anyanyelvünk alapos ismerete, tudása, gazdag szókinccsel és kiváló helyesírással
  (Csak az érdekesség kedvéért: Az átlagember aktív szókincse (élő-aktív és szunnyadó-aktív) nagyjából 3000-5000, és a passzív szókincse 5000-10000. A magyar nyelvben kb. egymillió szó (lexéma – azaz ragoktól, toldalékoktól megfosztott szó) van (túlnyomórészt elavult vagy rendkívül speciális szavak).)
 • az online fordítógépek okos használata igen erősen javallott! Nem véletlenül húztuk alá az „okos használata” kifejezést: Soha, egyetlen fordítást se engedjünk automatikusan, ellenőrzés nélkül a saját fordításunkba, mert akkora ökörségek jönnek elő néha, hogy a fal adja a másikat. Ne terheljük egyrészt feleslegesen avalidátorokat, másrészt nem feltétlenül fontos, hogy a csodálatosnak hitt „munkánkon” röhögjön az internet közönsége.

A Google-fordító nagyon hasznos segítőeszköz bizonyos esetekben, de lehet az egekbe üvöltő marhaság segédeszköze is: „I want to make a love with you.” – „Aztszeretnénk, hogy egyszerelmes beléd”. Te is így fordítanád? :)